image_pdfOpen in PDFimage_printPrint dit blog

In het bedrijf waar ik vroeger werkte deed rond het jaar 1974 de computer zijn intrede. Nou ja, computer… Er was één grote centrale computer waarop de medewerkers met één terminal per afdeling waren aangesloten. Niet alleen bedrijven begonnen in die tijd met computers te werken, ook overheden deden dat. Het zou voor mij een welkome ontwikkeling worden op het gebied van research. Ik noemde dat toen nog gewoon “zoeken”.

bibliotheek

In mijn privétijd was ik in die jaren vaak in de bibliotheek te vinden waar ik in de leeszaal in encyclopedieën en andere naslagwerken snuffelde. Soms zocht ik meer dan dat ik daarin kon vinden. Dan schoof ik mijn specifieke vragen door naar de medewerkers van de bieb. Zij hadden namelijk al vroeg de beschikking over internet. In de jaren ’80 had ik nog geen idee welke prachtige kansen dat medium in 2017 op zakelijk gebied voor mijn research zou bieden.

Inspiratie

De ontwikkeling van het internet begon feitelijk al in 1965. Een belangrijke rol daarin bleek te zijn weggelegd voor informaticus Robert Taylor. Deze visionaire computerwetenschapper overleed op 13 april 2017 op 85-jarige leeftijd in Californië.

In 1966 werkte Taylor bij het NASA-onderdeel Advanced Research Projects Agency (Arpa) van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Hij werd daar aangesteld als hoofd van de afdeling Informatietechnologie. Het was een man met een brede interesse. Als student had hij belangstelling aan de dag gelegd voor psychologie, maar daarnaast had hij interesse getoond voor onder andere astronomie, theologie en wiskunde.

Het gebeurt vaker bij mensen die zich breed oriënteren: zij krijgen inspiratie uit allerlei onverwachte hoeken. Zo ook Robert Taylor, toen hij voor de zoveelste keer tegen een dagelijks ongemak aanliep. Op een mooie dag kreeg hij een geniale ingeving. In latere jaren zou dat idee een wereldwijde impact hebben op digitaal gebied.

Arpanet

Wat gebeurde er die dag? Samen met zijn team werkte Taylor aan drie aan elkaar gerelateerde researchprojecten tegelijk. Elk project kon worden geraadpleegd via één computer. Voor ieder ander project moest dus steeds een tweede of derde computer extra worden opgestart. Dat maakte het lastig om de projecten onderling te vergelijken.

DARPA

ARPA-internet met de aangesloten
computers in 1973 (afb.: Wikimedia Commons)

Taylor kwam op het destijds geniale idee om de drie computers aan elkaar te koppelen. In het verlengde daarvan bedacht hij een principe om pakketten tussen computers uit te wisselen. Uiteindelijk leidde dat tot een geheel nieuwe uitdaging. Onder leiding van Taylor zou dit volgende project de basis vormen van ARPANET. Dit was het eerste operationele computernetwerk en de voorloper van het internet. Niet voor niets zouden wetenschappers over de hele wereld Robert Taylor later als “de architect van de moderne wereld” beschouwen.

Digitale  research

Tegenwoordig vindt een groot deel van professionele research plaats via het moderne internet. Steeds meer musea en bibliotheken digitaliseren hun oude boeken en manuscripten. Dat doet de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag ook. Deze Nationale bibliotheek bezit een aantal bijzondere middeleeuwse manuscripten, waaronder het 14e eeuwse handschrift Beatrijs.

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek vormt een bijna onuitputtelijke bron voor iedere serieuze researcher. Het mooie daarbij is dat je er de deur niet meer voor uit hoeft. Voor een laag bedrag kun je incidenteel of per abonnement vanuit je huis of werkplek speciale toegang verkrijgen tot de gedigitaliseerde werken.

Beatrijs

fragment uit het 14e eeuwse manuscript Beatrijs

Met de combinatie computer en internet worden de researchmogelijkheden tegenwoordig enorm uitgebreid. Waar je vroeger een fysiek vergrootglas nodig had om de veelal kleine letters beter te kunnen onderscheiden, kun je nu op je pc-scherm met een schuif aan de slag of enkele malen op een plusje klikken. Het resultaat daarvan is verbluffend. Veel teksten bereiken gedigitaliseerd een grootte en scherpte die je vroeger voor onmogelijk had gehouden. En dat opent weer nieuwe deuren naar nóg diepgaander onderzoek.

Nu de digitalisering van geschreven bronnen een grote vlucht neemt, ligt het in de lijn der verwachting dat op korte termijn veel sensationele nieuwe ontdekkingen zullen worden gedaan. Ik ben daar zeer benieuwd naar en niet in de laatste plaats omdat ik daar zelf een essentiële rol in speel…


Copyright: U mag dit blog geheel of gedeeltelijk overnemen voor eigen gebruik. Wilt u (de strekking van) de tekst publiceren in een blog, artikel, boek of een ander medium? Ook dat mag, onder de voorwaarde dat u als bron “janbakkerwebteksten.nl” vermeldt.

image_pdfOpen in PDFimage_printPrint dit blog