Op donderdag 18 januari 2018 verscheen in het midden van het ED (Eindhovens Dagblad) een artikel over Het Hubertus Mysterie en de schrijver van dit boek, Jan Bakker. Bij het schrijven bediende Jan Bakker zich van het pseudoniem Duyo Geldrop.


Vanwege de publicatie van de feit-fictieroman Het Hubertus Mysterie, volgt hieronder het persbericht dat vanaf 9 januari 2018 in eerste instantie voornamelijk regionaal wordt verspreid:

PERSBERICHT                           

Geldrop, 9 januari 2018

Nieuw: feit-fictieroman “Het Hubertus Mysterie”

de buitengevels van Kasteel Geldrop geven hun geheimen prijs…

Recent is de roman “Het Hubertus Mysterie” van de hand van Duyo Geldrop verschenen. Het fictieve verhaal draait om de feitelijke ontdekking van een code die is aangebracht in de gedenksteen uit 1844 van de vroegere kasteelheer Hubertus Paulus Hoevenaar. Deze plaquette bevindt zich rechts van de entree aan de noordgevel van Kasteel Geldrop. Daarnaast verwijzen de muurankers aan de zuidgevel van het kasteel geraffineerd naar het Eeuwich Edict van 1611. “Gedurende mijn intensieve onderzoek heb ik ontdekt dat een code in het Eeuwich Edict naar een oud geheim in Geldrop en omgeving leidt. Het bijzondere aan deze roman is dat de feitelijke ontcijfering van deze code integraal wordt prijsgegeven,” aldus de auteur. Via schilderijen van Jan van Scorel en Peter Paul Rubens wordt de lezer uiteindelijk meegevoerd naar de Kleine Dommel die langs het landgoed Geldrop stroomt. Daar volgt de ontknoping van het verhaal. “Het Hubertus Mysterie” is online verkrijgbaar via: https://www.boekenbestellen.nl/boek/het-hubertus-mysterie/9789082798906

De jacht op het geheim wordt verbeeld door Sint Hubertus (patroonheilige van de jagers)
De titel van de feit-fictieroman “Het Hubertus Mysterie” verwijst in eerste instantie naar Hubertus Paulus Hoevenaar, formeel kasteelheer in Geldrop van 1843 tot 1886. Verder wordt in het Franstalige voorwoord van het Eeuwich Edict van 1611 een zekere “Hubert” genoemd. Tenslotte refereert de titel aan Sint Hubertus. In de roman wordt uitgebreid ingegaan op een schilderij van Peter Paul Rubens, Het Visioen van de Heilige Hubertus. “Door dit schilderij te bespreken, wil ik aangeven dat Rubens subtiel naar een hemelfenomeen verwees. Het bekende lichtende kruis in het gewei van het hert bevond zich niet tussen de geweitakken, maar ver daarachter aan de hemel. Dit gezichtsbedrog ging om een supernova die in 1604, tijdens het leven van Rubens, ook overdag zichtbaar was,” stelt de auteur. “De achtergrond van deze hemelse verwijzing was het conflict tussen de astronoom Galilei en paus Paulus V, geboren Borghesius. Dit speelde in 1616, rond de tijd dat Rubens het schilderij voltooide.” Een ander schilderij van Peter Paul Rubens met een boodschap is dat met Petrus Pecquius als geportretteerde. Een decoratie op dit schilderij kan naar de Kleine Dommel verwijzen, terwijl de rechtsgeleerde Pecquius heeft meegewerkt aan het Eeuwich Edict van 1611.
“Het Hubertus Mysterie” is online verkrijgbaar via: https://www.boekenbestellen.nl/boek/het-hubertus-mysterie/9789082798906

Vlotte schrijfstijl
De roman is makkelijk leesbaar. De auteur heeft bewust voor een eenvoudige stijl gekozen. Hoewel veel historische feiten de revue passeren, blijft het verhaal prettig om te lezen. “Ik hoop dat ik met deze roman ook scholieren en studenten bereik. Wellicht wakkert het hun zin voor geschiedenis en onderzoek aan,” besluit de auteur zijn toelichting.
————————————————————————————————————————–