image_pdfOpen in PDFimage_printPrint dit blog

In de nacht van zaterdag op zondag 14/15 januari 2017 werden delen van Geldrop met een laagje sneeuw bedekt. Temperaturen van net onder het vriespunt voorkwamen dat de sneeuw vroegtijdig verdween. Wonende op de tweede etage van de flat in de Piet Heinstraat in Geldrop, bood de witte groenstrook voor de deur een prachtig winters beeld. Plotseling viel mij echter iets merkwaardigs op. Bij een splitsing van voetpaden en nabij gelegen gras was kennelijk vervroegd de dooi ingetreden. Zonder dat er daar was gestrooid, begon de sneeuw over een afstand van enkele tientallen meters al weg te smelten. Hetzelfde gold voor een smalle, iets verhoogde zone met gras en twee bomen. Wat kon de oorzaak van deze merkwaardige opwarming zijn?

opwarming pad en gras

Eigen foto. © 2017 Jan Bakker WebTeksten

Het eerste waar je binnen deze context aan denkt is een wietkwekerij. In overdrachtelijke zin uiteraard. Illegale hennepkwekers lopen in de winter met hun plantjeszolder immers een groot risico op ontdekking als het dak van hun woning eerder sneeuwvrij is dan de omliggende woningen. Maar een hennepkwekerij onder deze groenstrook was natuurlijk onmogelijk en daardoor begon het te knagen. Als het dat niet kon zijn, wat was er dan wel aan de hand?

Opwarming is meetbaar

Mijn gedachten gingen terug naar de tijd dat ik was geïnteresseerd in infraroodfotografie. Vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw werd deze fotografische techniek toegepast in de archeologie. Een voorbeeld: een in de ondergrond aanwezige stenen muur gaf meer warmte af dan de grond eromheen. Hierdoor verschilde ook aan de oppervlakte de temperatuur. Patronen met temperatuursverschillen konden worden teruggevonden op opnames die waren gemaakt met een infraroodcamera. Was hier in Geldrop misschien eveneens sprake van stenen of fundamenten in de ondergrond?

Tegenwoordig zijn er meer toepassingen voor infraroodtechnieken dan alleen in de archeologie. Het heet dan thermografie. Hiermee worden door middel van een drone infraroodfoto’s gemaakt voor het traceren van gesprongen waterleidingen of kortsluiting in elektrische kabels. Dat zal hier echter niet het geval zijn. Want dan was er toch wel ergens in Geldrop een alarmbel gaan rinkelen?

Naarmate de ochtend vorderde begon de temperatuur te stijgen naar waarden boven nul. Dat deed de sneeuw in de groenstrook langzaam smelten, behalve in de warmere zone. De onderstaande foto van enkele uren na de eerste, toont duidelijk het gebied waar het smelten veel vlugger ging.

enkele uren later: nog groener

Eigen foto. © 2017 Jan Bakker WebTeksten

Mogelijke oplossingen

IJverige research leidde tot nu toe niet tot bevredigende resultaten. Voorlopig blijft het een raadsel waarom het ene stukje grond warmer is dan het andere. Gaat het om een plek waar warm grondwater tot vlak onder de oppervlakte omhoog komt? Scheuren in de geologische ondergrond kunnen daar de oorzaak van zijn. Denk maar aan het principe van de geisers op IJsland en het Yellowstone Park in Amerika. Een andere mogelijkheid is dat er hier fundamenten liggen van een eertijds afgebroken boerderij. Daarvan moeten er hier vroeger veel meer hebben gestaan. En natuurlijk kwam ook de Tweede Wereldoorlog in gedachten. Restanten van een bunker? Een stuk oude onderaardse gang? Een voormalig waterreservoir? Vroegere vuilnisbelt of stortplaats?

Zolang de oplossing zich niet aandient, blijft het gissen naar de aard van dit opmerkelijke lokale opwarmingsfenomeen.


Copyright: U mag dit blog geheel of gedeeltelijk overnemen voor eigen gebruik. Wilt u (de strekking van) de tekst publiceren in een blog, artikel, boek of een ander medium? Ook dat mag, onder de voorwaarde dat u als bron “janbakkerwebteksten.nl” vermeldt.

image_pdfOpen in PDFimage_printPrint dit blog