Mijn researchactiviteiten leidden in 2013 tot mijn eerste boek. Dat was de feit-fictieroman Het Gesso Mysterie, een fictief verhaal op basis van feitelijke coderingen in schilderijen van Jan van Eyck (Lam Gods) en Jan van Scorel (Maria Magdalena). Ik schreef dit boek onder het pseudoniem Duyo Geldrop. De betreffende uitgave is niet meer te bestellen, maar de heruitgave van 2018 (zie hierna) wel.

In 2018 verscheen mijn tweede feit-fictieroman, Het Hubertus Mysterie, eveneens geschreven onder het pseudoniem Duyo Geldrop.

Het Hubertus Mysterie

Deze roman is nog verkrijgbaar, lees er via deze uitgaande link meer over. Het Hubertus Mysterie is toegespitst op een fictieve vondst in de Kleine Dommel bij Kasteel Geldrop. In het boek onthul ik mijn feitelijke ontdekking van de zogenaamde Edict-code.

Eveneens in 2018 verscheen de heruitgave van Het Gesso Mysterie. Lees meer over deze heruitgave via deze uitgaande link. Deze heruitgave bleek nodig vanwege nieuwe resultaten uit voortgaande research. Het was meteen een goede gelegenheid om een betere aansluiting te smeden op beschreven gebeurtenissen in de latere uitgave Het Hubertus Mysterie.

In januari 2018 stond in het Eindhovens Dagblad (ED) een artikel over de verschijning van Het Hubertus Mysterie. Begin februari van dat jaar werd de lokale pers opnieuw bereikt vanwege mijn overhandiging van een exemplaar van het boek aan het bestuur van Stichting Kasteel Geldrop. Het bestuur beloofde het boek een plaatsje te zullen geven in de kasteelbibliotheek.

Met de uitgave van Het Hubertus Mysterie pakte ik de zaken wat serieuzer aan. Zo beschikte ik vanaf begin 2018 over een uitgeversnummer en kon ik een eigen ISBN aan mijn uitgaven toekennen. Verder kregen mijn twee uitgaven een plaatsje in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ook bestelde de Rabobank in Geldrop een aantal exemplaren van Het Hubertus Mysterie om als relatiegeschenk weg te geven en vormde dit boek een puzzelprijs in een uitgave van het ledenmagazine van deze bank.