Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Jan Bakker en ik ben sinds enkele jaren gepensioneerd. Ik ben geboren in Amsterdam. Na veel omzwervingen ben ik in 2011 in het Brabantse Geldrop (bij Eindhoven) gaan wonen. In mijn werkzame leven was ik het langst actief bij het chemieconcern Akzo Nobel, zo’n 26 jaar. Het eerst in Amsterdam, later in Amersfoort.

(foto van februari 2023)

Mijn bedrijf Jan Bakker WebTeksten ben ik in 2011 begonnen onder de handelsnaam Duyo. Deze naam werd gevormd uit de beginletters van twee privé-bijnamen op een forum. Duyo hield zich vanaf het begin bezig met redactie & historische research. Ik schreef (web)teksten voor bedrijven en particulieren. Ook hield ik mij bezig met het corrigeren van scripties van studenten en met het maken van (commerciële) websites en php-scripts. Ik specialiseerde mij daarbij in de software van WordPress. Naast webactiviteiten bood ik in het begin ook spirituele diensten, samen met mijn vrouw Wies.

Mijn researchactiviteiten leidden in 2013 tot mijn eerste boek. Dat was de feit-fictieroman Het Gesso Mysterie, een fictief verhaal op basis van feitelijke coderingen in schilderijen van Jan van Eyck (Lam Gods) en Jan van Scorel (Maria Magdalena). Ik schreef dit boek onder het pseudoniem Duyo Geldrop. De betreffende uitgave is niet meer te bestellen, maar de heruitgave van 2018 (zie hierna) wel.

Splitsing

In 2016 besloten mijn vrouw en ik de activiteiten van Duyo te splitsen. Mijn vrouw begon haar eigen praktijk: Praktijk Wies Bakker. En zelf ging ik verder onder de handelsnaam Jan Bakker WebTeksten. Naast mijn onderzoeksactiviteiten bood ik internetdiensten aan, zoals het maken van (commerciële) websites. In het verlengde daarvan verzorgde ik ook domeinnaamregistraties en hosting.

In 2018 verscheen mijn tweede feit-fictieroman, Het Hubertus Mysterie, eveneens geschreven onder het pseudoniem Duyo Geldrop.

Het Hubertus Mysterie

Deze roman is nog verkrijgbaar, lees er via deze uitgaande link meer over. Het Hubertus Mysterie is toegespitst op een fictieve vondst in de Kleine Dommel bij Kasteel Geldrop. In het boek onthul ik mijn feitelijke ontdekking van de zogenaamde Edict-code. In 2020 zou ik ontdekken dat Vincent van Gogh op basis van dit Edict een code toepaste in zijn schilderijen en tekeningen.

Eveneens in 2018 verscheen de heruitgave van Het Gesso Mysterie. Lees meer over deze heruitgave via deze uitgaande link. Deze heruitgave bleek nodig vanwege nieuwe resultaten uit voortgaande research. Het was meteen een goede gelegenheid om een betere aansluiting te smeden op beschreven gebeurtenissen in de latere uitgave Het Hubertus Mysterie.

In januari 2018 stond in het Eindhovens Dagblad (ED) een artikel over de verschijning van Het Hubertus Mysterie. Begin februari van dat jaar werd de lokale pers opnieuw bereikt vanwege mijn overhandiging van een exemplaar van het boek aan het bestuur van Stichting Kasteel Geldrop. Het bestuur beloofde het boek een plaatsje te zullen geven in de kasteelbibliotheek.

Met de uitgave van Het Hubertus Mysterie pakte ik de zaken wat serieuzer aan. Zo beschikte ik vanaf begin 2018 over een uitgeversnummer en kon ik een eigen ISBN aan mijn uitgaven toekennen. Verder kregen mijn twee uitgaven een plaatsje in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ook bestelde de Rabobank in Geldrop een aantal exemplaren van Het Hubertus Mysterie om als relatiegeschenk weg te geven en vormde dit boek een puzzelprijs in een uitgave van het ledenmagazine van deze bank.

Online publicaties

Vanaf 2021 veranderde het ondernemen in het algemeen ingrijpend, als gevolg van de coronacrisis. In plaats van een nieuw boek te publiceren, introduceerde ik de (nu niet meer bestaande) website duyogeldrop.nl. Daarop konden artikelen tegen betaling worden gelezen. Aanvankelijk stonden daar alleen artikelen over de pentekening “Landschap met kerk” op en ook over het schilderij “De Aardappeleters”. Dit zijn twee (aan de hand van het Eeuwig Edict uit 1611) duidelijk gecodeerde werken van Vincent van Gogh.

De betreffende abonnee-site werd in de toegepaste vorm helaas geen groot succes. Een deel van de betreffende informatie wordt thans – als bewijs van mijn ontdekking – via gratis artikelen op deze website aangeboden (zie hier).

De nadruk van mijn activiteiten ligt anno 2023 onverminderd op historische research en online publiceren. Daarnaast voer ik nog steeds op commerciële basis webactiviteiten uit. Om tijd vrij te kunnen houden voor research, neem ik geen nieuwe opdrachten voor (commerciële) websites meer aan. Voor een aantal vaste klanten verzorg ik de hosting van hun sites en werk ik die indien nodig bij. Daarnaast blijf ik voor verschillende organisaties teksten schrijven.