1) algemeen

Jan Bakker WebTeksten (hierna: ‘JBWT’) vindt privacy, security en transparantie van het allergrootste belang. JBWT wil u dan ook terdege informeren over de maatregelen die zijn genomen om uw (persoons)gegevens te beschermen.

2) online omgeving

De feitelijke hosting van uw website en het beheer van uw domeinnaam geschiedt op de servers van Antagonist B.V.. Dit bedrijf heeft alle mogelijke maatregelen getroffen om uw online persoonsgegevens en die van uw eventuele klanten te beschermen. Zie hiervoor Antagonist.

Met name de volgende twee punten wil JBWT benadrukken:

 • JBWT zal er te allen tijde voor zorgen dat de software die wordt gebruikt op uw website up-to-date is;
 • als extra service om te helpen uw website veilig te houden, wordt op de server waarop uw website wordt gehost, gebruikgemaakt van het programmaatje “Patchman”. Dat is beveiligingssoftware die automatisch kwetsbaarheden dicht in populaire cms’en zoals WordPress.

3) offline omgeving

 1. Offline worden persoonsgegevens door JBWT op papier opgeslagen als onderdeel van de (btw-)administratie die verplicht wordt gesteld door de belastingdienst.
 2. Voor een tijdelijke gegevensverwerking kunnen persoonsgegevens op een PC c.q. laptop terechtkomen. Deze gegevens blijven daar nooit langer op bewaard dan nodig is voor het uitvoeren van administratieve handelingen.
 3. De administratie van JBWT wordt locaal verwerkt; de boekhouding wordt NIET uitbesteed aan derde partijen.
 4. Alle apparatuur is voorzien van betaalde securitysoftware (G-Data) die een firewall creëert en om de 2 uur een virusscan uitvoert. Bij een inschakelde computer die niet wordt gebruikt vindt altijd een afwezigheidsscan plaats.
 5. Alle apparatuur is alleen toegankelijk via sterke wachtwoorden.
 6. De computers worden nooit met anderen gedeeld.
 7. De infrastructuur in de kantooromgeving loopt via KPN-glasvezel.
 8. Er wordt geen gebruik gemaakt van USB-sticks of externe harde schijven voor de opslag van persoonsgegevens.
 9. Voor handmatige back-ups van uw website wordt wel gebruikgemaakt van externe media; die worden degelijk buiten het gezicht opgeborgen en daarmee op een veilige manier bewaard. Dit is noodzakelijk voor het onwaarschijnlijke geval dat een server (met daarop uw website) uitvalt inclusief de daarop bewaarde back-ups.

Versie 1.1 van 19 mei 2018