De informatie op de website van Jan Bakker WebTeksten wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Jan Bakker WebTeksten geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volkomen is. Jan Bakker WebTeksten kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Jan Bakker WebTeksten.

Het streven van Jan Bakker WebTeksten is er op gericht dat de website voortdurend toegankelijk is. Jan Bakker WebTeksten kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van Jan Bakker WebTeksten om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is.