De informatie die via het submenu is te raadplegen, is met name bestemd voor bestaande klanten. Dit betreft diensten als het bouwen van websites en het onderbrengen daarvan via hosting.

Teneinde tijd vrij te kunnen houden voor het doen van research, worden voor wat betreft de web-diensten geen nieuwe klanten meer aangenomen.