image_pdfOpen in PDFimage_printPrint dit blog

Niets is leuker dan de consument te vertellen dat de samenstelling van jouw product het best bewaarde geheim ter wereld is. Dat geeft je namelijk een monopoliepositie in het geval dat  jouw product aanslaat. Als dan ook nog eens veel consumenten gaan voor een BaCo, een mix tussen jouw product en dat van een ander, dan hebben jij en die ander het echt gemaakt in jullie marktsegment.

Het logo van Coca-Cola

Het genoemde product betreft Coca-Cola, bekend van het geheime recept en ook bekend van de heerlijke mix met rum, de vaak genuttigde “BaCo”, oftewel Bacardi-Cola. Het is voor de directies van het Coca-Cola- en Bacardiconcern lachen geblazen als niemand in de gaten heeft dat de deal met de bekende rumfabrikant gewoon – weliswaar gecodeerd – is terug te vinden in het logo van Coca-Cola.

Vleugje rum

Jan Bakker WebTeksten kwam bij toeval achter enkele opmerkelijke feiten, op basis waarvan dit artikel is geschreven.  Wij ontdekten bij de mix van Coca-Cola en Bacardi eenzelfde principe als dat van het wassen van je haar. Bij de eerste keer inzepen genereert de shampoo een matige hoeveelheid schuim. Als je je haar nu voor de TWEEDE keer wast, is de hoeveelheid schuim ineens (nog) veel groter. De reden hiervoor is simpel: na de eerste keer is de shampoo niet voor 100% uit het haar gespoeld, waardoor er kleine restjes shampoo in zijn achtergebleven. Deze restjes reageren enthousiast op een nieuwe hoeveelheid shampoo en een grotere schuimmassa is geboren.

Hetzelfde geldt naar onze mening voor Coca-Cola met Bacardi-rum. De BaCo, een mix van rum en cola, is namelijk zo lekker omdat er al een vleugje rum in de Coca-Cola zit! Let wel, een zeer minimale kwantiteit aan rum, wij spreken dan van enkele duizendsten deeltjes. Door deze minieme hoeveelheid rum aan de Cola toe te voegen, sluit de consumptie van een hogere dosis rum naadloos aan bij de smaak van degene die de BaCo drinkt.

Vrijmetselaars

Het grappige, zo u wilt het merkwaardige, hieraan is dat dit principe gewoon in het logo van Coca-Cola is terug te vinden. Coca-Cola is “uitgevonden” door ene John Pemberton. Deze heer Pemberton was apotheker van beroep en daarom bekend met het samenstellen van medicinale mixdrankjes. Zijn verkwikkende cola-recept, oorspronkelijk deels gebaseerd op een Frans medicinaal drankje, bevatte vanaf het begin melasse, een product dat resteert na de productie van suiker uit suikerbieten of suikerriet. En laat rum nu worden gedistilleerd uit… melasse.

Toen Pemberton’s drankje aan het eind van de 19de eeuw een succes werd, vroeg hij zijn zakenpartner Frank Mason Robinson om een merknaam en logo te ontwerpen. Of het nu toeval is of niet, de voornamen “Frank”en “Mason” lijken op het Engelse “Freemason”, wat vertaald in het Nederlands “vrijmetselaar” betekent. Het Franse woord voor “vrijmetselaar”,  “Franc-maçon”, lijkt er nog meer op. Hoe het ook zij, van vrijmetselaars is bekend dat zij graag puzzelen en dat is wat Frank Mason Robinson in het geval van Coca-Cola en Bacardi zéker heeft gedaan…

BaCo in longdrinkglas

Laten wij nu zelf ook eens gaan puzzelen door te beginnen met het ontleden van de merknaam “Coca-Cola”. In deze naam bevinden zich vier medeklinkers en ook vier klinkers. Om te beginnen nemen wij de medeklinkers C, C, C en L. Wat hier meteen opvalt is dat dit allemaal Romeinse cijfers zijn en dat de letters getallen (kunnen) aanduiden. In deze vier letters kunnen twee inhoudsmaten gevonden worden, namelijk CC (cubic centimeter, kubieke centimeter) en CL (centiliter). Dat het gebruik van deze letters geen toeval is, kan worden herleid uit de ideale hoeveelheid Coca-Cola in een speciaal geblazen cola-glas uit ca. 1890: 20 cl. Want wat is 20 CL in CC? Juist: 200. En in Romeinse cijfers is 200: CC. Dus: 200 CC = 20 CL. Met andere woorden: in de medeklinkers van het merk Coca-Cola zit de ideale inhoud van een oorspronkelijk cola-glas verborgen.

Bacardi 151, belangrijk bestanddeel van de BaCo...

Nu nemen wij de klinkers o, a, o en a. Zetten wij deze klinkers af op het alfabet, dan vinden wij dat de “o” de 15de letter is en de “a” de 1ste. Per lettergreep achterelkaar gezet krijgen wij dan “oa – oa”, wat is: 15 1 – 15 1. Aan elkaar 151 – 151. En wat blijkt? Eén van de rummerken van Bacardi is… 151.

Even terug naar de medeklinkers. Als wij die achterelkaar zetten als de Romeinse cijfers CCCL, dan verkrijgen wij het getal 350. Dit is het aantal CC’s van een doorsnee longdrinkglas. In de vorige alinea vonden wij uit de klinkers tweemaal 151: 151 – 151. Waarom tweemaal? Wel, dat is eenvoudig: de ideale BaCo bestaat uit twee delen (151) rum, in een longdrinkglas aangevuld met cola tot 350 cc.

Conclusie

Dit is natuurlijk een sensationele uitkomst van ons onderzoek. Het blijkt namelijk dat de naam Coca-Cola niet zomaar een naam is, maar weloverwogen is samengesteld en bovendien via de BaCo subtiel qua smaak en inhoud linkt naar het Bacardi-rummerk 151…


Copyright: U mag dit blog geheel of gedeeltelijk overnemen voor eigen gebruik. Wilt u (de strekking van) de tekst publiceren in een blog, artikel, boek of een ander medium? Ook dat mag, onder de voorwaarde dat u als bron “janbakkerwebteksten.nl” vermeldt.

image_pdfOpen in PDFimage_printPrint dit blog