Hoofdactiviteit

Schrijven & Communicatie

Grenzeloos schrijven

Grenzeloos schrijven

“Het grote bezwaar van nieuwe boeken is, dat ze ons beletten de oude te lezen.” –  Joseph Joubert (1754-1824)

Moderne communicatie biedt perspectief…

De nadruk van mijn bedrijf ligt op moderne communicatie en schrijven.

Schrijven & Communicatie

Schrijven van teksten voor derden en ondersteuning moderne communicatie.

Publicatie & Uitgeverij

De romans die ik schrijf worden via mijn eigen uitgeverij gepubliceerd.

Websites & Hosting

Deze diensten worden alleen voor bestaande klanten in stand gehouden.

in voorbereiding

Hoe een oud wetboek de basis vormt voor een actueel raadsel…

Nieuwe roman onder constructie

Mijn derde uitgave zal als spannende roman de ingenieuze sleutel bieden tot de oplossing van een boeiend, werkelijk bestaand raadsel.

Mijn huidige activiteiten procentueel weergegeven:

Voorbereiding tbv derde roman 45%
Onderzoek 25%
Administratie tbv derden 15%
Websites & hosting 10%
Schrijven voor derden 5%